دسته‌بندی: نویسندگان

ویلیام شکسپیر
نویسندگان

آشنایی با ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس ،بازیگر تئاتر و شاعر پر آوازه انگلیسی بود. به او لقب پدر نمایش نامه نویسی انگلیسی

ژان پل سارتر
نویسندگان

زندگینامه و آثار ژان پل سارتر

ژان پل سارتر، فیلسوف، منتقد و رمان نویس شهیر فرانسوی بود. او از شناخته شده ترین فیلسوفان مکتب اگزیستانسیالیسم است.

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.