روز: آگوست 21, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ژان پل سارتر
نویسندگان

زندگینامه و آثار ژان پل سارتر

ژان پل سارتر، فیلسوف، منتقد و رمان نویس شهیر فرانسوی بود. او از شناخته شده ترین فیلسوفان مکتب اگزیستانسیالیسم است.

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.