روز: مارس 31, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کتاب بیشعوری
معرفی کتاب

نقد بررسی کتاب بیشعوری

کتاب بیشعوری «Asshole No More» با عنوان دوم «راهنمای عملی شناخت و درمانِ خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت» نوشته خاویر کرمنت

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.